Het is nu ook mogelijk om 's avonds en op zaterdag een belafspraak in te plannen

Contracten

Commanditaire vennootschap: 10 tips voor je CV-contract

14 maart 2019

Indien je kiest voor een commanditaire vennootschap, kies je ervoor om de samenwerking met andere vennoten aan te gaan. En dan is het maar logisch dat jullie ook een aantal afspraken maken. Zo’n vennootschapscontract stel je volledig naar wens van de verschillende vennoten op. Hoewel jullie perfect zelf een CV-contract mogen opstellen en een jurist strikt genomen niet noodzakelijk is, is het toch belangrijk om met een en ander rekening te houden. Daarom geven wij van MKBrecht.nl 10 tips mee voor het opstellen van jouw CV-contract.

# 1. Kies voor een ruime doelomschrijving

In het CV-contract neem je de doelstellingen van de vennootschap op. Niet onbelangrijk, want alle acties die vervolgens worden ondernomen, moeten dat doel dienen. Het doel vormt met andere woorden het spectrum of de lijnen waarbinnen je als vennoot dient te opereren. Daarom omschrijf je het doel maar beter heel breed. Dit kan je ook letterlijk doen door bijvoorbeeld de bewoordingen ‘in de ruimste zin van het woord’ op te nemen. Zo is er heel wat marge.

# 2. Maar wees concreet bij de beschrijving van de inbreng

De verschillende vennoten zullen uiteraard iets in gemeenschap brengen. Het gaat niet alleen om arbeid of relaties, maar ook om activa. En wanneer activa in gemeenschap wordt gebracht, is het belangrijk om dit zo concreet mogelijk te vermelden.

Geef in het CV-contract met andere woorden niet zomaar aan dat ‘een auto’ in gemeenschap wordt gebracht, maar wees heel concreet. Idealiter voeg je een uitgebreide omschrijving, met waardebepaling en foto’s, in bijlage toe. Voor de creditering in de boeken is dat natuurlijk sowieso al onontbeerlijk, maar door meteen duidelijkheid te scheppen hoeven er later geen discussies te ontstaan.

# 3. Beperk de bevoegdheden van de vennoot

Elke beherende vennoot zal kunnen handelen in functie van het doel van de vennootschap. Toch is het belangrijk om hen geen onbeperkte macht toe te kennen. Daarom eis je in sommige gevallen de medewerking van de andere vennoten. Denk niet alleen aan het voeren van rechtsgedingen of het aangaan van leningen, maar ook aan het aangaan van rechtshandelingen waarvan het belang bepaalde bedragen te boven gaat.

# 4. Beschrijf het recht op toezicht

Uiteraard zal de commanditaire vennoot ook toezicht willen hebben op de handelingen van de beherende vennoten. Dat is maar logisch. In het CV-contract neem je daarom de toezichtrechten van de commanditaire vennoot op. Denk niet alleen aan het raadplegen van de boeken, maar ook aan het betreden van het kantoor of het verstrekken van inlichtingen door de beherende vennoten.

Voorzie eventueel ook welke acties de accountant van de commanditaire vennoot mag ondernemen: enkel het opvragen van de boeken en het vragen om inlichtingen? Of ook het (aangekondigd) betreden van de zaak? Wees duidelijk, opdat het controlerecht niet voor discussies hoeft te zorgen.

# 5. Denk ook na over ziekte en arbeidsongeschiktheid

In het CV-contract heeft men vaak uitgebreid aandacht voor het ondernemerschap, terwijl men onvoldoende nadenkt over de gevolgen indien het misloopt. Maak die fout niet. Bespreek daarom wie de taken overneemt indien een beherende vennoot ziek wordt en gedurende welke periode de arbeidsongeschikte vennoot recht heeft op zijn aandeel. Denk ook na over de gevolgen van een uitkering door de verzekeringsmaatschappij, de mogelijkheden tot opzegging en de gevolgen van het overlijden van de vennoot. Wanneer je ziek wordt, wil je daar heus allemaal niet meer over discussiëren. En daarom doe je het maar beter preventief.

# 6. Regel nu al de liquidatie van de vennootschap

Het einde van de vennootschap is soms een helse periode. Niet alleen omdat conflict aan de basis van de opzegging kan liggen, ook omdat iedereen natuurlijk zijn graantje hoopt mee te pikken. Eventuele vriendschappelijke banden spelen bij de liquidatie een minder belangrijke rol. Denk daarom preventief na over wanneer de vennootschap een einde neemt, hoe de liquidatie dient te gebeuren en wie al dan niet beschikt over een recht tot voortzetting van het bedrijf.

# 7. Neem een concurrentiebeding op

In een arbeidsovereenkomst lijkt het o zo logisch, maar in een CV-contract wordt het nog zo vaak vergeten: het concurrentiebeding. Toch is de schade van eventuele concurrentie hier net des te groter. Daarom voorzie je maar beter een beding dat het de vennoten verbiedt om werkzaam te zijn bij een andere onderneming. Echter ga je best ook een stuk verder en geef je aan hoe lang de vennoot na het uittreden niet bij een concurrent actief mag zijn. Wil je het concurrentiebeding maximaal afdwingbaar maken? Denk dan ook na over een geschikt boetebeding.

# 8. Voorzie vandaag al een oplossing voor toekomstige problemen

Ondernemerschap is samenwerken. En waar mensen samenwerken kunnen problemen ontstaan. Eenmaal dergelijke problemen het levenslicht zien, is het soms maar moeilijk om ze nog op te lossen. Daarom denk je nu al preventief na over het verhelpen van toekomstige probleemsituaties.

Zo kunnen jullie overeenkomen dat indien een partij een aantal weken in gebreke blijft, de andere partijen dit mogen zien als een aanvaarding. Vooral indien de medewerking van de vennoot noodzakelijk is, kan zo’n bepaling redding bieden. Maar denk uiteraard ook na over bemiddeling en conflictbeslechting. Indien nu al een bemiddelaar wordt aangewezen, hoef je je daar in volle conflict geen zorgen meer over te maken.

# 9. Laat het CV-contract nalezen door een specialist

Hoewel je een CV-contract zelf mag opstellen, is het toch belangrijk om de nodige terughoudendheid aan de dag te leggen. Een CV-contract regelt immers zoveel aspecten van de vennootschap, dat het te belangrijk is om het niet even door een jurist te laten nalezen.

Wij van MKBrecht.nl lezen het CV-contract graag na en wijzen jou op eventuele gevaren en probleemsituaties, om ze vervolgens kordaat aan te pakken. Alleen zo brengt het CV-contract wat het hoort te brengen: continuïteit.

# 10. Registreer het CV-contract

Je hoeft heus geen dure notaris in te schakelen om het CV-contract op te stellen. Wel laat je het CV-contract niet alleen door een jurist nalezen, maar ook door een notaris registreren. Op vlak van tegenstelbaarheid heeft dit immers een aantal belangrijke voordelen. Of dit voor jou ook het geval is? Daarover kan je het hebben met onze juristen. Plan nu een vrijblijvend telefonisch adviesgesprek en laat je informeren door één van onze experts.

Je contract laten nakijken, aanpassen of opstellen door onze juristen

vanaf € 49,- per document

Waarom zou je een onnodig risico’s lopen bij het aangaan van een contract of het uitvoeren van je dienstverlening? Wij van MKBrecht willen ondernemers beschermen tegen onnodige risico’s. Voordelige tarieven en goede contracten, dat is ons motto.

Zorg dat je contracten in orde zijn. Of je nu op zoek bent naar Algemene Voorwaarden, Overeenkomst van Opdracht of een Privacy Statement, wij bieden het allemaal aan. Zoek hier je contract!

  • Wij werkten o.a. voor:
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips