Arbeidszaken

Ziekte van uitzendkracht betekent niet automatisch beëindiging contract

Een belangrijke uitspraak van de Hoge Raad heeft grote gevolgen voor uitzendkrachten, uitzendbureaus en organisaties die gebruik maken van uitzendkrachten. De uitspraak draait om het uitzendbeding in contracten. Volgens de cao van uitzendkrachten wordt de overeenkomst automatisch beëindigd indien een uitzendkracht zich binnen 26 weken (tot maximaal 78 weken) ziek heeft gemeld. De zaak begint wanneer een uitzendkracht zich ziek meldt bij de inlenende organisatie. De ziekmelding had betrekking op een arbeidsongeval. In de cao voor uitzendkrachten is geregeld dat een overeenkomst met uitzendbeding automatisch eindigt in geval de uitzendkracht zich ziek heeft gemeld.

De uitzendkracht was het hier niet mee eens en de rechtbank moest hierover oordelen. De uitspraak viel negatief uit voor de uitzendkracht die de zaak daarop aanhangig maakte bij het Gerechtshof in Den Haag. Een werknemer met een arbeidsovereenkomst wordt bij ziekte beschermd tegen ontslag. In dat licht oordeelde het Gerechtshof dat de uitzendkracht recht had op loondoorbetaling. Vervolgens diende de zaak voor de Hoge Raad en die oordeelde dat de uitzendovereenkomst kan eindigen door ziekte echter alleen op verzoek van de inlener.

Praktisch gezien betekent dit dat het beëindigen van de uitzendovereenkomst door ziekte van de uitzendkracht alleen kan gebeuren op verzoek van de inlener en alleen binnen de eerste 26 weken. Of 52 weken binnen de regels van FASE A in de cao ABU: Uitzendkrachten. Een actieve opzegging door de inlener is dus noodzakelijk. Het is dus geen automatisme meer dat het uitzendbeding er voor zorgt dat bij ziekte de uitzendovereenkomst is beëindigd.

De sociale partners hebben inmiddels besloten dat met ingang van 1 juli 2023 een contract met uitzendbeding niet meer van rechtswege wordt beëindigd als een uitzendkracht zich ziek heeft gemeld. Voor intermediairs die personeel uitzenden is het belangrijk om bestaande contracten goed na te kijken. De Hoge Raad heeft aangegeven dat de beëindiging van de overeenkomst enkel kan worden ingeroepen door de inlener en dus niet door de bemiddelende partij. Daarnaast is het van belang om opzegging door de inlener goed vast te leggen. Loop geen onnodige risico’s en laat je adviseren over de gevolgen van de uitspraak van de Hoge Raad op bestaande contracten en op de algemene voorwaarden van intermediairs.

Het is verstandig om uw overeenkomsten met uitzendkrachten en inleners op dit punt te laten controleren. Onze juristen staan uiteraard voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en uw contracten na te kijken.


MKBrecht.nl Bedrijfsjuristen & Advocaten

Met onze brede expertise binnen onze praktijkgebieden bedienen we cliënten in uiteenlopende sectoren. Van MKB, beursgenoteerde bedrijven en internationale ondernemingen tot (semi-)overheden en non-profit. We bieden juridische adviezen op alle niveaus, van boardroom tot individuele medewerker. Kenmerkend voor onze dienstverlening zijn de hoge kwaliteit, betrouwbaarheid en verdieping in specialismen.

Op zoek naar:


Meer weten over onze dienstverlening? Bel 085 25000 44

  • Wij werkten o.a. voor:
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips