Het is nu ook mogelijk om 's avonds en op zaterdag een belafspraak in te plannen

Arbeidszaken

Wil je een all-in salaris toekennen? Let dan goed op!

15 mei 2019

Wanneer je een werknemer in dienst neemt, moet je niet alleen het salaris mooi op zijn of haar rekening storten. Ook moet je de medewerker vakantiegeld en betaalde vakantiedagen toekennen. Dat staat in de wet. In de praktijk betalen de meeste werkgevers het vakantiegeld vooraf en betalen ze gewoon door wanneer de vakantiedagen worden opgenomen. Soms is dat echter niet zo wenselijk. Het loon van sommige medewerkers is immers afhankelijk van hun prestaties. En dan is een doorbetaalde vakantie natuurlijk onlogisch. Daarom opteren sommige werkgevers voor een all-in salaris. Bij zo’n all-in salaris ontvangt de medewerker samen met het loon ook meteen het vakantiegeld en de loondoorbetaling. Zo’n all-in salaris is wettelijk toegelaten. Maar dan zijn er wel een aantal aandachtspunten.

Het all-in salaris vermelden in de arbeidsovereenkomst

In principe moet je het vakantiegeld jaarlijks betalen en dit in de maand juni. Binnen de regeling die de wetgever voorschrijft, is een all-in salaris dus niet mogelijk. Echter heeft de wetgever wel een achterdeurtje voor jou opengelaten. Zo kan schriftelijk van deze wettelijke bepaling worden afgeweken. Een maandelijkse betaling van het vakantiegeld kan bijvoorbeeld in een cao of in een arbeidsovereenkomst worden afgesproken. Doe je dit niet? Dan is een all-in salaris echter niet toegelaten.

Hiernaast moet je ook rekening houden met een recente uitspraak door de Kantonrechter te Tilburg die, in navolging van de uitspraak Robinson-Steele door het Europees Hof van Justitie, aangaf dat de arbeidsovereenkomst expliciet moet vermelden dat het salaris inclusief het vakantiedagenloon is. Anders kan er geen sprake zijn van een geldig all-in salaris. Zowel de maandelijkse betaling van het vakantiegeld enerzijds als van het vakantiedagenloon anderzijds, moeten dus duidelijk in de arbeidsovereenkomst terug te vinden zijn. Anders kan er van een all-in salaris geen sprake zijn.

Opteer je voor zo’n all-in salaris? Spreek er dan over met één van onze juristen. Onze advocaat zal voor jou een niet te weerleggen arbeidsovereenkomst opstellen. Wanneer je een all-in salaris toekent is dat immers geen overbodige luxe. Vraag dat maar even aan de kantonrechter.

Bezorg de werknemer een overzicht

Het recht op vakantie mag je niet zomaar aantasten. De maandelijkse betaling van het vakantiedagenloon staat dan ook niet gelijk met het afkopen van de vakantie. Dat is ook wat het Hof van Justitie in de uitspraak Robinson-Steele benadrukte: het gaat om een voorschot dat je bij het opnemen van de vakantiedagen moet verrekenen. Een all-in salaris mag de vakantierechten van de werknemer niet aantasten. Hieruit volgt de verplichting dat zo’n constructie voldoende transparant en begrijpelijk moet zijn.

Daarom wordt aangeraden om de werknemer regelmatig een overzicht te bezorgen. Volgens een recente uitspraak van de Kantonrechter te Utrecht moet de opsplitsing niet automatisch zichtbaar zijn op de maandelijkse loonstroken. Ook een ander voldoende transparant en begrijpelijk systeem, zoals een voortdurend digitaal raadpleegbaar overzicht, behoort met andere woorden tot de mogelijkheden.

Een all-in salaris toekennen? Wij helpen jou verder

Het toekennen van een all-in salaris is niet vrijblijvend. Zo is het noodzakelijk om een aantal bepalingen in de arbeidsovereenkomst op te nemen. Dit zowel wat het inclusief karakter van het vakantiegeld als wat de voorschotten op het vakantiedagenloon betreft. Het is belangrijk dat dit voldoende begrijpelijk wordt geformuleerd. Bovendien waarborg je het transparant karakter maar beter ook tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

Wil je een nieuwe medewerker een all-in salaris toekennen? Bespreek dan eerst een en ander met onze juristen. Zij zorgen er graag voor dat jouw arbeidsovereenkomst aan de nodige vereisten voldoet. En bovendien geven ze jou ook enkele belangrijke tips mee. Zo hoeft er geen onduidelijkheid te bestaan. En zo moet je de kantonrechter niet raadplegen.

Je contract laten nakijken, aanpassen of opstellen door onze juristen

vanaf € 49,- per document

Waarom zou je een onnodig risico’s lopen bij het aangaan van een contract of het uitvoeren van je dienstverlening? Wij van MKBrecht willen ondernemers beschermen tegen onnodige risico’s. Voordelige tarieven en goede contracten, dat is ons motto.

Zorg dat je contracten in orde zijn. Of je nu op zoek bent naar Algemene Voorwaarden, Overeenkomst van Opdracht of een Privacy Statement, wij bieden het allemaal aan. Zoek hier je contract!

  • Wij werkten o.a. voor:
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips