Arbeidszaken

Werkgever verantwoordelijk voor geschiktheid thuiswerkplek

24 februari 2020

De Arbowet (Arbeidsomstandighedenwet) bevat een set regels die de gezondheid, het welzijn en de veiligheid van werknemers moet bevorderen. Dit gaat bijvoorbeeld over het leveren van persoonlijke beschermingsmiddelen, het geven van voorlichtingen en het aanbieden van een veilige werkplek. De vraag stelt zich wel vaker hoe thuiswerk en de Arbowet te vereenzelvigen zijn.

Arbowet ook van toepassing op thuiswerkers

Wanneer een werknemer de toestemming van de werkgever heeft om thuis te werken, spreekt de Arbowet over plaatsonafhankelijke arbeid. Ook bij plaatsonafhankelijke arbeid zijn verschillende bepalingen van de Arbowet of het Arbobesluit nog steeds van toepassing, maar andere bepalingen dan weer niet. Onder andere de reglementering omtrent brandbestrijding, het voorkomen van valgevaar of het voorzien van voldoende vluchtwegen en nooduitgangen zijn hierdoor niet van toepassing op de thuiswerkplek.

Toch rust er nog steeds een verantwoordelijkheid op de werkgever, want voor werknemers moet het ook thuis mogelijk zijn om veilig en gezond te werken. De werknemer moet bijvoorbeeld bescherming bieden bij beeldschermwerk en garanderen dat er voldoende voorzieningen zijn voor kunstverlichting. In de praktijk moet je du even polsen of de thuiswerkplek aan de wettelijke eisen voldoet. Indien dat niet het geval is, moet je zelf bepaalde voorzieningen ter beschikking stellen. Het gaat bijvoorbeeld om een geschikte bureaustoel, een werktafel en kunstverlichting.

Ook bij werken op andere locaties

Sommige werknemers werken liever niet thuis, maar bijvoorbeeld liever in de bibliotheek, in de plaatselijke bar of in het park. Ook dan moet je als werkgever nagaan of de externe werkplek aan de Arbo-bepalingen voldoet. Vooral in het laatste geval is dat problematisch. In de andere gevallen dien je te informeren bij de persoon of instantie die verantwoordelijk is voor de inrichting. Het is hierdoor niet wenselijk dat medewerkers vrij kiezen waar ze aan de slag gaan. Daarom neem je in de arbeidsovereenkomst goede afspraken op die aangeven waar een medewerker mag werken en waar niet. Je mag gerust eisen dat ze alleen thuis mogen werken of je kan een enkele uitzondering toestaan voor zij die in de bibliotheek willen werken.

Toezicht van de werkgever

Onthoud dat je voldoende toezicht moet houden en eventueel moet ingrijpen en sanctioneren. Wanneer tijdens een videoconferentie bijvoorbeeld blijkt dat een werknemer het niet al te nauw neemt met de afspraken, is een standje of een officiële waarschuwing op z’n plaats. We moeten echter realistisch zijn: in de praktijk zal het moeilijk zijn om direct toezicht te houden op de inrichting van de werkplek en het naleven van de afspraken. Net daarom is het belangrijk om creatief te zijn, bijvoorbeeld door in te zetten op voorlichting, periodieke gesprekken en checklists. Op die manier sta je extra sterk ten opzichte van de Inspectie SZW en voorkom je een bestuurlijke boete.

Contacteer MKBrecht.nl

Enerzijds is het belangrijk om goede afspraken te maken over het thuiswerk. Dergelijke afspraken kan je opnemen in een arbeidsovereenkomst, maar ook in een afzonderlijk document. Daarnaast dien je preventief toe te zien op de veiligheid en geschiktheid van de werkplek. Bij een overtreding moet je immers berispen of sanctioneren.

MKBrecht.nl stelt graag de nodige documenten voor je op en informeert hoe je de thuiswerkplek kan vereenzelvigen met de Arbowetgeving. Plan vandaag nog een intakegesprek in en voorkom ongevallen of boetes.

Je contract laten nakijken, aanpassen of opstellen door onze juristen

vanaf € 49,- per document

Waarom zou je een onnodig risico’s lopen bij het aangaan van een contract of het uitvoeren van je dienstverlening? Wij van MKBrecht willen ondernemers beschermen tegen onnodige risico’s. Voordelige tarieven en goede contracten, dat is ons motto.

Zorg dat je contracten in orde zijn. Of je nu op zoek bent naar Algemene Voorwaarden, Overeenkomst van Opdracht of een Privacy Statement, wij bieden het allemaal aan. Zoek hier je contract!

  • Wij werkten o.a. voor:
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips