Het is nu ook mogelijk om 's avonds en op zaterdag een belafspraak in te plannen

Arbeidszaken

Wat te doen met overuren? Niet eenvoudig!

19 juni 2019

Recent verscheen in het nieuws dat het Hof van Justitie Nederlandse werkgevers zou verplichten om een arbeidsregistratiesysteem op te zetten. Zo zou men het aantal gepresteerde uren, inclusief overwerk, moeten registreren en aldus zou men kunnen nagaan of men de minimale rusttijd al dan niet in acht neemt. Ten gevolge van deze publicatie kregen wij van MKBrecht.nl veel vragen omtrent het overwerk. Daarom leggen wij in dit blog een en ander uit. We wijzen eveneens op het belang van een goede arbeidsovereenkomst omdat ook hier een aantal cruciale afspraken kunnen worden gemaakt.

Belang van de urenregistratie

In principe is het de werknemer die de overuren claimt, die met het noodzakelijk bewijs op de proppen moet komen. Als werkgever kan je de stelling van jouw werknemer echter trachten te weerleggen. Anderzijds lijkt het erop dat deze mogelijkheid voor de werkgever steeds moeilijker zal worden.

Het Hof Den Bosch oordeelde immers op 28 mei 2019 dat het, zo een urenregistratie aan de kant van de werkgever zou ontbreken, eenvoudig voorleggen een gedetailleerde urenstaat door de werknemer volstaat. Ook de aangehaalde uitspraak van het Hof van Justitie bevestigt dit. Als werkgever doe je er dus inderdaad maar beter aan om een systeem voor urenregistratie op poten te zetten.

Toewijsbaarheid werkgever

In principe moet de werknemer niet alleen bewijzen dat hij ook effectief overuren heeft gepresteerd, bovendien moet hij ook waarmaken dat de gepresteerde overuren voor rekening van de werkgever zijn. Het kan immers niet de bedoeling zijn dat een werkgever moet opdraaien voor de eenzijdige en vrijwillige beslissing om langer te werken.

Echter kan de werkgever ook op grond van billijkheid en redelijkheid gehouden zijn tot het vergoeden van de overuren. Er moet dan sprake zijn van een al dan niet uitdrukkelijke instemming. De rechter dient hierbij rekening te houden met de praktische omstandigheden. Bij leidinggevende functies of hogere kaderfuncties zal het bijvoorbeeld logischer zijn dat de werkgever stilzwijgend met overwerk instemt, net zoals dat het geval is in sectoren waar overwerk heel gewoon is.

Cruciale rol arbeidsovereenkomst

Bovenstaande regels zijn enkel van toepassing indien de partijen geen andere afspraken hebben gemaakt. En zo komen ook de bepalingen van de arbeidsovereenkomst op het voorplan te staan. In zo’n arbeidsovereenkomst worden immers steeds vaker afspraken gemaakt met betrekking tot de overurenregeling.

Zo kan men in de arbeidsovereenkomst aangeven dat het werk gedurende het jaar fluctueert en dat overuren niet op dag- maar op jaarbasis worden berekend. Dit maakt flexibele arbeidstijden mogelijk en moet ook overurenclaims helpen te voorkomen. Ook kan men in de arbeidsovereenkomst praktische afspraken maken over de vergoeding van de gepresteerde overuren. Zo kan men bepalen dat overwerk niet wordt vergoed, wel wordt vergoed of kan men een specifiek overwerkloon overeenkomen.

Opgelet: geen vrije regeling overuren

Hoewel je in de arbeidsovereenkomst een aantal afspraken kan maken, is jouw juridische bewegingsvrijheid toch relatief beperkt. Vaak zijn er immers CAO-bepalingen van toepassing die het overwerk regelen. In zo’n geval is het niet mogelijk om daar zomaar van af te wijken. Ook moet je in principe steeds de overuren uitbetalen indien de werknemer, bij niet-betaling, minder zou verdienen dan het minimumloon. Maar ook hier kan een CAO afwijkingen voorzien.

Meer weten over de overuren?

Zomaar bepalingen met betrekking tot de overuren in de arbeidsovereenkomst opnemen? Dat is geen goed idee. Er moet immers ook rekening worden gehouden met diverse andere factoren. Daarom laat je het opstellen van de arbeidsovereenkomst maar beter over aan de specialisten van MKBrecht.nl. Tijdens een vrijblijvend adviesgesprek leggen onze specialisten jou een en ander uit. Bovendien hebben ze het met plezier over het belang van een urenregistratie. Plan nu jouw gratis belafspraak in en blijf niet met vragen zitten.

Je contract laten nakijken, aanpassen of opstellen door onze juristen

vanaf € 49,- per document

Waarom zou je een onnodig risico’s lopen bij het aangaan van een contract of het uitvoeren van je dienstverlening? Wij van MKBrecht willen ondernemers beschermen tegen onnodige risico’s. Voordelige tarieven en goede contracten, dat is ons motto.

Zorg dat je contracten in orde zijn. Of je nu op zoek bent naar Algemene Voorwaarden, Overeenkomst van Opdracht of een Privacy Statement, wij bieden het allemaal aan. Zoek hier je contract!

  • Wij werkten o.a. voor:
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips