Arbeidszaken

Wat moet ik weten over flexibele arbeidscontracten en het ouderschapsverlof?

30 juli 2020

Werknemers die werken met nulurencontracten of min-maxcontracten hebben ook recht op ouderschapsverlof. Eigenlijk is er maar weinig verschil ten opzichte van andere werknemers, hoewel de berekening van het ouderschapsverlof net iets anders verloopt. Ook hier kan je als werkgever het ouderschapsverlof niet zomaar weigeren.

Recht op ouderschapsverlof

Werknemers hebben recht op ouderschapsverlof als er aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Ze kunnen het ouderschapsverlof opnemen voor kinderen tot acht jaar en voor een tweeling hebben ze zelfs twee keer recht op ouderschapsverlof. Zodra een werknemer in dienst is, kan de werknemer het ouderschapsverlof aanvragen. Ook wanneer een werknemer een nulurencontract of een min-maxcontract heeft, heeft de werknemer recht op ouderschapsverlof.

Berekening van het ouderschapsverlof bij flexibel contract

Wanneer een werknemer recht heeft op ouderschapsverlof, geldt dit recht voor maximaal 26 keer het aantal uren dat de werknemer per week werkt. Bij flexibele arbeidscontracten is er echter geen vast aantal uren per week. Bij een nulurencontract kan het zelfs zijn dat een werknemer eens een volledige week niet hoeft te werken.

Bij een nulurencontract moet je daarom vertrekken van het gemiddelde aantal gewerkte uren per week. Dit bereken je in principe over een periode van drie maanden. Wanneer dit beeld echter niet juist zou zijn, bijvoorbeeld omdat deze periode net samenvalt met een seizoenspiek of -dal, mag het gemiddelde ook over een langere periode van een jaar worden berekend.

Bij een min-maxcontract geldt dezelfde redenering en vertrek je opnieuw vanaf het gemiddelde aantal gewerkte uren per week. Hier zijn de garantie-uren (min) wel het minimum.

Aanvraag ouderschapsverlof

De werknemer moet zelf het ouderschapsverlof aanvragen. In de aanvraag moet de werknemer duidelijk maken wanneer en hoe hij of zij het ouderschapsverlof wil opnemen. Zo kan de werknemer bijvoorbeeld vragen om het ouderschapsverlof elke woensdagnamiddag op te nemen. De werknemer moet de aanvraag tijdig indienen, namelijk minstens 2 maanden vooraleer het ouderschapsverlof ingaat. Om de afhandeling van de aanvraag te vereenvoudigen kan je als werkgever een aanvraagformulier voor ouderschapsverlof aanbieden.

Hoe omgaan met de aanvraag ouderschapsverlof?

Als werkgever mag je het ouderschapsverlof in principe niet weigeren. Weigeren kan enkel wanneer het ouderschapsverlof het bedrijf ernstig in de problemen zou brengen. In dat geval moet je wel even met de werknemer overleggen om een oplossing te vinden, bijvoorbeeld door de indeling van de verlofuren te wijzigen. De werknemer hoeft anderzijds niet akkoord te gaan met je tegenvoorstel en kan de zaak eventueel voorleggen aan een rechter. Komen jullie wel tot een akkoord? Dan is het belangrijk om de gemaakte afspraken nog even schriftelijk te bevestigen. In al deze gevallen moet je een brief voor de toekenning of afwijzing van ouderschapsverlof hebben.

Laat je adviseren door MKBrecht.nl

Het ouderschapsverlof is een recht waar je als werkgever niet zomaar onderuit kan. Toch wil dat niet zeggen dat je automatisch met iedere aanvraag akkoord hoeft te gaan. Als de voorgestelde regeling echt niet kan werken, mag je heus wel een andere regeling voorstellen. Anderzijds kan je dat niet zomaar doen en moet je alles even in een document gieten waar later geen discussie over kan bestaan. Daarmee helpt MKBrecht.nl je graag verder. Bel ons of stuur ons een mail.

Je contract laten nakijken, aanpassen of opstellen door onze juristen

vanaf € 49,- per document

Waarom zou je een onnodig risico’s lopen bij het aangaan van een contract of het uitvoeren van je dienstverlening? Wij van MKBrecht willen ondernemers beschermen tegen onnodige risico’s. Voordelige tarieven en goede contracten, dat is ons motto.

Zorg dat je contracten in orde zijn. Of je nu op zoek bent naar Algemene Voorwaarden, Overeenkomst van Opdracht of een Privacy Statement, wij bieden het allemaal aan. Zoek hier je contract!

  • Wij werkten o.a. voor:
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips