Het is nu ook mogelijk om 's avonds en op zaterdag een belafspraak in te plannen

Arbeidszaken

Wat is een relatiebeding en wanneer is het geldig?

09 januari 2020

Wanneer er geen concurrentie- of relatiebeding in een arbeidsovereenkomst aanwezig is, staat het de werknemer vrij om te concurreren met de voormalige werkgever. De ex-werknemer kan een eigen bedrijf oprichten, vrij communiceren met de relaties van de werkgever of bij hen in dienst treden. Onrechtmatige werknemersconcurrentie is in sommige specifieke situaties dan weer wel verboden. Om dergelijke situaties te voorkomen, raden wij steeds aan om een relatiebeding in de arbeidsovereenkomst op te nemen.

Wat is het relatiebeding?

Een relatiebeding is eigenlijk een zachtere variant op het concurrentiebeding. Een relatiebeding verbiedt ex-werknemers om na de uitdiensttreding nog contact te onderhouden met de relaties van de werkgever of om bij deze relaties te gaan werken. Met andere woorden verbiedt het relatiebeding niet om in dienst te treden bij concurrerende ondernemingen die geen relatie zijn of om zelf een concurrerende onderneming op te starten.

Wanneer is een relatiebeding geldig?

Omdat een relatiebeding een bijzondere vorm van een concurrentiebeding is, zijn dezelfde geldigheidsvoorwaarden van toepassing. Dat wil zeggen dat het relatiebeding alleen geldig is als de werknemer achttien jaar of ouder is, een vast contract krijgt en indien het schriftelijk overeen wordt gekomen in de arbeidsovereenkomst.

Indien het niet om een vast contract gaat, kan een relatiebeding alsnog geldig zijn. Dan moet er wel een schriftelijke motivering worden opgenomen waarbij de werkgever uitlegt waarom het relatiebeding noodzakelijk is (zwaarwegende dienstbelangen of bedrijfsbelangen).

Indien er aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, is het relatiebeding principieel geldig. Toch heeft de rechtspraak in eerdere uitspraken aangegeven dat het relatiebeding ook dan nog steeds (deels) kan worden vernietigd. Dat zal bijvoorbeeld het geval zijn bij een onbillijke benadeling. Vooral indien een bedrijf heel veel relaties heeft en wanneer het relatiebeding een beroepsverbod lijkt te worden, zal het tegen een vernietiging aankijken. In dergelijke situaties is het aangeraden om een lijst met de belangrijkste relaties aan de arbeidsovereenkomst te hechten.

Wat bij een overtreding van het relatiebeding?

Wanneer een werknemer het relatiebeding zou overtreden, heeft de werkgever recht op een schadevergoeding. Eigenlijk moet de werkgever dan bewijzen welke schade hij heeft geleden en op basis hiervan een schadevergoeding vragen. Dat is vaak niet eenvoudig te begroten, waardoor een boetebeding interessanter is. Via zo’n boetebeding wordt een forfaitair bedrag overeengekomen dat moet volstaan om de schade te vergoeden. Bovendien heeft het boetebeding vaak een afschrikkend effect, waardoor het relatiebeding extra sterk staat.

Het belang van een goed relatiebeding

Aan het relatiebeding zijn een aantal strikte voorwaarden gekoppeld. Wanneer een relatiebeding niet helemaal geldig is, kan de rechter het relatiebeding volledig of deels vernietigen. Dan kan de rechter beslissen dat een werknemer toch bepaalde relaties kan onderhouden. Of de rechter kan beslissen om het relatiebeding in stand te laten, maar de werkgever verplichten om een vergoeding te betalen voor het ongemak dat daaraan is gekoppeld.

Dergelijke situaties resulteren in onzekerheid. Net daarom is het belangrijk dat het relatiebeding correct wordt opgesteld. Laat het opstellen van een geldig relatiebeding dan ook over aan een gekwalificeerde jurist. Contacteer daarom MKBrecht.nl voor het opstellen van het relatiebeding.

Je contract laten nakijken, aanpassen of opstellen door onze juristen

vanaf € 49,- per document

Waarom zou je een onnodig risico’s lopen bij het aangaan van een contract of het uitvoeren van je dienstverlening? Wij van MKBrecht willen ondernemers beschermen tegen onnodige risico’s. Voordelige tarieven en goede contracten, dat is ons motto.

Zorg dat je contracten in orde zijn. Of je nu op zoek bent naar Algemene Voorwaarden, Overeenkomst van Opdracht of een Privacy Statement, wij bieden het allemaal aan. Zoek hier je contract!

  • Wij werkten o.a. voor:
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips