Het is nu ook mogelijk om 's avonds en op zaterdag een belafspraak in te plannen

Arbeidszaken

Stappenplan berekenen transitievergoeding in 2020

30 oktober 2019

Vanaf 1 januari 2020 wordt er een nieuwe rekenmethode gebruikt om de transitievergoeding te berekenen. Die transitievergoeding wordt aan de werknemer toegekend bij opzegging of ontbinding van een arbeidscontract op initiatief van de werkgever. Nieuw daarbij is vooral dat er geen rekening meer wordt gehouden met de leeftijd van de werknemer bij ontslag. Maar daarnaast zijn er nog een aantal nieuwigheden. Benieuwd hoe je de transitievergoeding vanaf 2020 moet berekenen? Volg dan dit stappenplan waarbij je stap voor stap de variabelen invult en uiteindelijk de transitievergoeding berekent.

Bepaal het aantal dienstjaren, -maanden en -weken

In de eerste plaats bepaal je het aantal dienstjaren van de werknemer bij jouw onderneming. Dit is de eerste dag van het dienstverband tot de beoogde einddatum van het contract. Bij opeenvolgende contracten wordt alles netjes opgeteld en ook indien er sprake is van opvolgend werkgeverschap, bijvoorbeeld omdat de werknemer eerst via een uitzendbureau werd tewerkgesteld, moet alles netjes bij elkaar worden opgeteld. Bij opeenvolgende contracten moet je ze bij elkaar optellen indien er maximaal zes maanden tussen de verschillende contracten zit. Bij contracten van voor 1 januari 2015 is er sprake van een maximale tussenpoos van drie maanden, tenzij cao-afspraken anders bepalen.

Tot 1 januari 2020 heeft alleen wie langer dan twee jaar in dienst is recht op een transitievergoeding, waarbij men de berekening maakte per half jaar dat men in dienst was. Vanaf 1 januari 2020 dien je echter ook rekening te houden met elke gewerkte maand en week. Het aantal dienstjaren kan dus perfect een kommagetal zijn.

Het bruto maandsalaris berekenen

Voor de berekening van de transitievergoeding houdt men rekening met het bruto maandsalaris. Hierbij houdt men ook rekening met toeslagen en vergoedingen zoals de vakantietoeslag of overwerkvergoedingen. Wel verschilt het een en ander afhankelijk van het type contract. Bij arbeidsovereenkomsten korter dan één maand houd je bijvoorbeeld enkel rekening met het feitelijk verdiende loon. En bij werknemers die hun salaris op basis van stukloon of provisie ontvangen, moet je de gemiddelde maandelijkse betaling in de periode van twaalf maanden voor de beëindiging van het contract bepalen (of naar rato bij kleinere contractperiodes).

Transitie- en inzetbaarheidskosten in mindering brengen

Onder een aantal voorwaarden mag je als werkgever de transitie- en inzetbaarheidskosten in mindering brengen. Denk daarbij aan kosten voor een outplacementtraject bij ontslag, de kosten voor vaardigheidstrainingen die de tewerkstellingskansen van de werknemer buiten de organisatie moeten bevorderen of de kosten voor zogenaamde duale opleidingen. De voorwaarde is wel dat dergelijke inzetbaarheidskosten maximaal vijf jaar voor het einde van het contract werden gemaakt, tenzij er schriftelijk andere afspraken werden gemaakt. Het mag bovendien alleen gaan om kosten die niet werden gemaakt in functie van de vervulling van de huidige functie of toekomstige functie binnen dezelfde organisatie. Ook het verrekenen van de transitievergoeding met een schadevergoeding, is niet toegestaan.

Bovendien moet je de werknemer daar vooraf over hebben geïnformeerd en dit op een gespecificeerde en uitdrukkelijke manier voorafgaand aan het vergoeden van de opleiding en moet de werknemer daar ook mee hebben ingestemd. Laat dergelijke afspraken dus steeds op papier zetten. MKBrecht.nl helpt je graag. Door tijdig het een en ander schriftelijk op te stellen, bespaar je later op de eventuele ontslagkosten.

Berekenen van de transitievergoeding

Eenmaal je voorgaande variabelen hebt bepaald, kan je de transitievergoeding berekenen. Dit doe je aan de hand van onderstaande formule:

Transitievergoeding = [ (1/3 maandsalaris * aantal dienstjaren) + (bruto salaris / bruto maandsalaris) * (1/12 van 1/3 bruto maandsalaris)] – in mindering te brengen transitiekosten en inzetbaarheidskosten.

De transitievergoeding is beperkt tot 81.000 euro, ongeacht de uitkomst van deze formule. Daarnaast blijft het mogelijk om de transitievergoeding in termijnen te betalen (max. 6 maand), maar er is dan wel een wettelijke rente verschuldigd.

Wil je hier meer over weten? Spreek er dan over met een van onze specialisten.

Je contract laten nakijken, aanpassen of opstellen door onze juristen

vanaf € 49,- per document

Waarom zou je een onnodig risico’s lopen bij het aangaan van een contract of het uitvoeren van je dienstverlening? Wij van MKBrecht willen ondernemers beschermen tegen onnodige risico’s. Voordelige tarieven en goede contracten, dat is ons motto.

Zorg dat je contracten in orde zijn. Of je nu op zoek bent naar Algemene Voorwaarden, Overeenkomst van Opdracht of een Privacy Statement, wij bieden het allemaal aan. Zoek hier je contract!

  • Wij werkten o.a. voor:
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips