Het is nu ook mogelijk om 's avonds en op zaterdag een belafspraak in te plannen

Arbeidszaken

Ruzie tussen collega’s: is ontslag mogelijk?

25 september 2019

Een verstoorde arbeidsverhouding op verticaal niveau kan een ontslag rechtvaardigen. Er moet dan wel aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. Indien twee collega’s ruziën gaat het echter om een verstoring in de verhouding op horizontaal niveau. Kan dit alsnog in een gelijkaardig ontslag resulteren? Dat was ook hetgeen Hof Arnhem-Leeuwarden zich begin augustus afvroeg.

De verstoorde arbeidsverhouding en het ontslag

In het geval van een verstoorde arbeidsverhouding op verticaal niveau, dit betreft de verhouding tussen een werknemer en zijn werkgever, is een ontslag wel degelijk mogelijk. Dit noemen we de g-grond. Hieraan zijn wel een aantal voorwaarden verbonden. Zo mag de verstoorde arbeidsverhouding niet door de werkgever zijn veroorzaakt, moet de verstoring ernstig en duurzaam zijn en moet er onderzocht worden of de herplaatsbaarheid binnen een redelijke termijn in een andere passende functie een oplossing biedt. De rechter zal ook nagaan of de werkgever de nodige inspanningen heeft verricht om de onderlinge verhoudingen te verbeteren of een overplaatsing mogelijk te maken. Traditioneel wordt de g-grond gebruikt om een verstoorde arbeidsverhouding op verticaal niveau als reden voor het ontslag in te roepen.

Waarover ging het?

Op het secretariaat van een welzijnsorganisatie moesten vier secretaresses zelforganiserend samenwerken. Al sinds de oprichting van het secretariaat bleek dit echter niet te lukken. Vetes en woordenstrijden wisselden elkaar af. Ruzies over de werkverdeling, over de vervanging tijdens afwezigheden, over de eindverantwoordelijkheid… Elke reden was goed genoeg om de gemoederen te verhitten.

Daarop werden in de periode tussen 2016 en 2017 verschillende coaches aangesteld. Deze coaches wisten echter geen redding te brengen, want uiteindelijk besloot een van de vier secretaresses ineens om niet langer bij de andere secretaresses te zitten. De directeur floot haar terug omdat dit voor een optimale dienstverlening nu eenmaal onmogelijk was. Daarop meldde de secretaresse zich ziek. Na de tussenkomst van de bedrijfsarts werden verschillende mediationbureaus aangesteld. Zij concludeerden dat een structurele duurzame en inclusieve oplossing onmogelijk is.

Uiteindelijk wou de zieke werkneemster opnieuw aan de slag gaan, maar weigerde ze wel om een viergesprek met haar collegae aan te gaan. De andere drie secretaresses stemden wel in met zo’n viergesprek. Voor de werkgever was de maat vol. De werkgever stapte naar de rechter en vroeg om het ontslag van de weigerende werkneemster. De werkgever beriep zich op de verstoorde arbeidsverhouding (g-grond).

Horizontale verstoring arbeidsverhouding als reden voor ontslag

Zowel de kantonrechter als het Hof oordeelden dat een horizontale verstoring van de arbeidsverhouding wel degelijk een ontslag kan rechtvaardigen. Echter moet de horizontale verstoring dan wel voldoende ernstig zijn om ook een verticale verstoring op te leveren. Bovendien moet er ook aan de andere voorwaarden van de g-grond zijn voldaan. Denk bijvoorbeeld aan het ondernemen van pogingen om de sfeer te verbeteren.

In dit geval oordeelde de rechter dat de verstoring voldoende ernstig en duurzaam was en dat de werkgever de nodige inspanningen heeft verricht. De secretaresse werd ontslagen maar kreeg wel een billijke vergoeding toegewezen. Dit omdat er geen sprake was van ernstige verwijtbaarheid, ze zich in een kwetsbare positie bevond (een aanslepende ziekte en een zieke partner) en omdat zij voor het ontstaan van het conflict een langdurig onberispelijk dienstverband kon aantonen.

Ontslag werknemer? Spreek er over met onze specialisten

In deze zaak kon de ruziënde secretaresse wel degelijk worden ontslagen op grond van de verstoorde arbeidsverhouding. Echter zal de rechter dat lang niet altijd accepteren. En dan moet je op zoek gaan naar een andere oplossing. Onze juristen helpen jou graag verder. Niet alleen zoeken zij naar werkbare oplossingen, maar bovendien stellen ze ook de juridische documenten voor jou op. Denk bijvoorbeeld aan een officiële waarschuwingsbrief of een ontslagbrief. Meer weten? Maak dan gratis een belafspraak.

Je contract laten nakijken, aanpassen of opstellen door onze juristen

vanaf € 49,- per document

Waarom zou je een onnodig risico’s lopen bij het aangaan van een contract of het uitvoeren van je dienstverlening? Wij van MKBrecht willen ondernemers beschermen tegen onnodige risico’s. Voordelige tarieven en goede contracten, dat is ons motto.

Zorg dat je contracten in orde zijn. Of je nu op zoek bent naar Algemene Voorwaarden, Overeenkomst van Opdracht of een Privacy Statement, wij bieden het allemaal aan. Zoek hier je contract!

  • Wij werkten o.a. voor:
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips