Het is nu ook mogelijk om 's avonds en op zaterdag een belafspraak in te plannen

Arbeidszaken

Opgelet: wees snel bij ontslag op staande voet!

05 juni 2019

Wanneer je als werkgever op de hoogte bent van feiten die een ontslag op staande voet rechtvaardigen, is het belangrijk om meteen actie te ondernemen. Anders kan het wel eens gaan om een onrechtmatig ontslag. En dan moet je misschien wel een torenhoge vergoeding ophoesten. Dat bewijst ook een recente uitspraak van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch en dat kunnen ook wij als geen ander benadrukken. Onderneem daarom meteen actie en bel met één van onze juristen.

3 voorwaarden voor geldig ontslag op staande voet

Je kan een werknemer niet zomaar op staande voet ontslaan. Het gaat immers om een ingrijpende maatregel omdat er geen sprake is van een vergoeding of van een opzegtermijn. Bovendien heb je geen toestemming van het UWV of van de kantonrechter nodig, terwijl de werknemer niet alleen zijn loon en zijn baan verliest maar ook nog eens zijn recht op een WW-uitkering. En daarom sta je maar beter sterk in je schoenen. Want ook rechters zijn heel streng.

De wetgever heeft dan ook drie strikte voorwaarden opgelegd waaraan het ontslag op staande voet moet voldoen. In de eerste plaats moet er sprake zijn van een dringende reden. Dit moet je feitelijk beoordelen. Zo kan pakweg een schending van de ziekteverzuimvoorschriften een ontslag op staande voet rechtvaardigen, maar meestal moet de oorzaak toch iets ingrijpender zijn. Hiernaast moet het ontslag op staande voet onverwijld worden gegeven. Tot slot moet de werknemer ook onverwijld op de hoogte worden gebracht.

Ontslag op staande voet en tijdsdruk voor werkgever

Vooral met het woordje onverwijld mag de werkgever niet liederlijk omspringen. Het geeft immers aan dat je als werkgever, na het ontdekken van de dringende reden, meteen moet overgaan tot een ontslag op staande voet. De werkgever mag met andere woorden geen afwachtende houding aannemen of stilzitten. Er enkele nachtjes over slapen is dus geen goed idee.

Anderzijds hoeft de acute voorwaarde niet te betekenen dat je bij een onduidelijke situatie vooraf geen onderzoek mag instellen. Maar van zodra de (tussen)conclusies van dat onderzoek duidelijkheid verschaffen, moet je ogenblikkelijk overgaan tot een ontslag op staande voet. Talmen mag dan niet meer.

Ook bij zwaarwichtige redenen meteen overgaan tot ontslag op staande voet

In een recente zaak werd het belang van het onverwijld karakter andermaal aangetoond. Nochtans ging het hier niet om luchtige feiten. De werknemer had immers, gedurende een langere termijn, ongeregistreerd vrachtafval ingeladen en daarvoor geld of goederen ontvangen.

Nadat de werkgever van de onregelmatigheden op de hoogte werd gebracht, heeft hij een onderzoek ingesteld. Tijdens de periode tussen 28 april 2017 tot en met 12 januari 2018 vonden diverse observaties plaats. Op 12 maart 2018 werd de werknemer vervolgens met de resultaten van dit onderzoek geconfronteerd. De werknemer bekende het zwartladen en gaf toe dat hij onder andere een zak asperges van een klant had ontvangen. Na het gesprek werd de werknemer per direct geschorst. Op 20 maart 2018 werd de werknemer vervolgens op staande voet ontslagen.

Hoewel de feiten hier wel heel ingrijpend zijn, oordeelde het Hof dat de werkgever veel te lang talmde. De doorslaggevende observaties vonden immers al plaats op 2 juni en 15 december 2017. Zij leverden toen al voldoende bewijs op om het ontslag op staande voet te rechtvaardigen. Aldus had het ontslag op staande voet toen meteen moeten volgen en niet pas drie maanden later.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch oordeelde daarom dat het ontslag op staande voet niet geldig was en kende de ontslagen werknemer een transitievergoeding toe, net zoals een billijke vergoeding van €15.000,- en een vergoeding wegens onregelmatige opzegging van €18.069,68.

Win snel advies in bij vermoeden dringende redenen

Een onrechtmatig ontslag op staande voet kan je achteraf veel kosten. Zeker indien je veel te lang talmt. Van zodra je vermoed dat er sprake is van een dringende reden, win je daarom maar beter advies in. Wij van MKBrecht.nl kennen deze ontslagprocedure alvast de hoogste prioriteit toe en pluizen meteen een en ander voor jou uit. Indien noodzakelijk stellen wij meteen ook de ontslagbrief voor jou op. Zo voorkom je dat een rechter achteraf een streep zet onder het ontslag op staande voet. Want anders is dat ook een fikse streep door jouw rekening. Laat dat duidelijk zijn.

Je contract laten nakijken, aanpassen of opstellen door onze juristen

vanaf € 49,- per document

Waarom zou je een onnodig risico’s lopen bij het aangaan van een contract of het uitvoeren van je dienstverlening? Wij van MKBrecht willen ondernemers beschermen tegen onnodige risico’s. Voordelige tarieven en goede contracten, dat is ons motto.

Zorg dat je contracten in orde zijn. Of je nu op zoek bent naar Algemene Voorwaarden, Overeenkomst van Opdracht of een Privacy Statement, wij bieden het allemaal aan. Zoek hier je contract!

  • Wij werkten o.a. voor:
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips