Het is nu ook mogelijk om 's avonds en op zaterdag een belafspraak in te plannen

Arbeidszaken

Neem steeds een nevenwerkzaamhedenbeding op in het arbeidscontract

25 april 2019

Een concurrentiebeding en een anti-ronselbeding zijn bijna altijd in een arbeidscontract terug te vinden. Ze moeten de werkgever dan ook beschermen tegen vertrekkende medewerkers die zo de concurrentie versterken. Een nevenwerkzaamhedenbeding dient hetzelfde doel, hoewel het ook ruimer is. Toch is zo’n nevenwerkzaamhedenbeding veel minder vaak in een arbeidsovereenkomst terug te vinden. En daarom beantwoorden we in dit blogartikel enkele veelgestelde vragen.

Wat is een nevenwerkzaamhedenbeding?

In principe mogen medewerkers rekenen op vrijheid van arbeidskeuze. Dat staat in onze Grondwet te lezen. Natuurlijk hoeft zo’n grondrecht nog niet te impliceren dat je zomaar een ander schade mag berokkenen. En dat is wat bij nevenwerkzaamheden al eens kan gebeuren, zeker indien de Inspectie SZW gewapend met de Arbeidstijdenwet bij jou komt aankloppen. Dergelijke situaties voorkom je met een nevenwerkzaamhedenbeding.

Een nevenwerkzaamhedenbeding regelt dan ook de afspraken tussen de werkgever en de medewerker met betrekking tot dergelijke nevenwerkzaamheden. Zo kan het nevenwerkzaamhedenbeding een overzicht bieden van verboden nevenwerkzaamheden. Maar het kan bijvoorbeeld ook een maximum aantal nevenuren toelaten. Zo voorkom je dat jouw medewerker voortdurend vermoeid is door het vele vrijwilligerswerk. En zo bescherm je jouw belangen.

Wat is het verschil tussen een nevenwerkzaamhedenbeding en een concurrentiebeding?

Het voornaamste verschil tussen een nevenwerkzaamhedenbeding en een concurrentiebeding is de periode waarop het betrekking heeft. Het nevenwerkzaamhedenbeding beschermt jou immers gedurende de duur van de arbeidsovereenkomst. Het concurrentiebeding beschermt jou echter na de beëindiging ervan.

Hiernaast is een nevenwerkzaamhedenbeding veel ruimer dan een concurrentiebeding. Zo kan een nevenwerkzaamhedenbeding ook niet-concurrerende activiteiten verbieden, terwijl dat voor een concurrentiebeding niet is toegelaten.

Neem daarom steeds een concurrentiebeding én een nevenwerkzaamhedenbeding op in het arbeidscontract. Zo voorkom je zowel tijdens al na de arbeidsovereenkomst talloze problemen.

Moet een nevenwerkzaamhedenbeding steeds in het arbeidscontract staan?

Meestal wordt een nevenwerkzaamhedenbeding inderdaad in het arbeidscontract opgenomen. Dat is immers helder en eenvoudig. Indien de medewerker akkoord gaat met het arbeidscontract, accepteert hij immers ook het nevenwerkzaamhedenbeding.

Echter kan een nevenwerkzaamhedenbeding ook in een latere fase worden afgesproken, bijvoorbeeld omdat het werk er duidelijk onder te lijden heeft. In zo’n geval kan het nevenwerkzaamhedenbeding in een individueel akkoord worden gegoten en aan het arbeidscontract worden gehecht.

Toch kan het ook anders. In sommige bedrijfstak-cao’s zijn dergelijke bepalingen immers standaard opgenomen. Meestal gaat het om een algemeen verbod op nevenwerkzaamheden. In principe hoef je in het arbeidscontract dan geen nevenwerkzaamhedenbeding meer op te nemen. Anderzijds is het net zo duidelijk indien je het verbod ook daar neerpent.

Wat staat er in het nevenwerkzaamhedenbeding?

In de eerste plaats wordt aangegeven of er al dan niet een algemeen verbod is op nevenwerkzaamheden en, zo niet, welke specifieke nevenwerkzaamheden dan wel verboden zijn. Denk bijvoorbeeld aan een verbod om ook bij een concurrent in dienst te treden, om een concurrerend bedrijf op te richten of om ’s nachts professionele of vrijwillige activiteiten uit te oefenen.

Hiernaast zal het nevenwerkzaamhedenbeding steeds aandacht hebben voor de gevallen waarin nevenactiviteiten wel zijn toegelaten. Zo kan een nevenwerkzaamhedenbeding de verplichting opleggen om steeds voorafgaandelijk toestemming te vragen, ook indien een bepaalde nevenactiviteit niet standaard is uitgesloten.

Tot slot zal men de duur van het nevenwerkzaamhedenbeding opnemen, net zoals de handhaving ervan. Denk bij dit laatste aan berispingsprocedures, boetebedingen of zelfs aan schorsingsmogelijkheden.

Meer weten over het nevenwerkzaamhedenbeding?

Dan leggen onze gespecialiseerde juristen jou heel graag een en ander uit. Zij denken immers graag met jou mee en zien steeds toe op een maximale bescherming van jouw belangen. Ze stellen voor jou een arbeidscontract op, uiteraard voorzien van alle noodzakelijke bedingen. Zo kan je als werkgever op twee oren slapen. Maar bovendien kan dat ook worden gezegd van de medewerker. Waardoor die laatste fris aan de werkdag beginnen mag. Geef ons een belletje en we leggen jou meteen een en ander uit.

Je contract laten nakijken, aanpassen of opstellen door onze juristen

vanaf € 49,- per document

Waarom zou je een onnodig risico’s lopen bij het aangaan van een contract of het uitvoeren van je dienstverlening? Wij van MKBrecht willen ondernemers beschermen tegen onnodige risico’s. Voordelige tarieven en goede contracten, dat is ons motto.

Zorg dat je contracten in orde zijn. Of je nu op zoek bent naar Algemene Voorwaarden, Overeenkomst van Opdracht of een Privacy Statement, wij bieden het allemaal aan. Zoek hier je contract!

  • Wij werkten o.a. voor:
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips